e2cdfdde34a0d6fe8fb1
d3ba02d4cbaa29f470bb
a46692755b0bb955e01a
a1441655df2b3d75643a
33936483adfd4fa316ec
17229a4c5332b16ce823
97eb5ffb968574db2d94

STARSTOP KIA

5,500,000

Startstop smartkey – Theo xe KIA

→ Đi xa khoá cửa, lại gần mở cửa.
→ Đề máy, đóng, mở cửa từ xa qua smart phone
→ Cắm giắc din theo xe + mặt dưỡng

Bảo hành: 12 tháng

Danh mục:
1
Bạn cần hỗ trợ?