d0fd6529a9574b091246
3773f9aa35d4d78a8ec5

STARSTOP HONDA

5,500,000

Startstop smartkey – Theo xe HONDA

→ Đi xa khoá cửa, lại gần mở cửa.
→ Đề máy, đóng, mở cửa từ xa qua smart phone
→ Cắm giắc din theo xe + mặt dưỡng

Bảo hành: 12 tháng

Danh mục:
1
Bạn cần hỗ trợ?